ราคาในการทำเว็บไซต์จาก Giien

ในการสร้างเว็บไซต์ทางเราจะมี 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1.  SMEs   2.  Business   3.  Ecommerce  ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตาม price table ล่างนี้ หากสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก 02- 431 5685 ถึง6


 • SMEs
  Free 1 domain

  สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก *
  เว็บไซต์ 8 หน้า
  hosting 500 MB
  Unlimited Bandwidth
  บริการอัพเดทข้อมูล (ฟรี แต่จำกัดครั้ง)
  รองรับ Respondsive Design
  รองรับ SEO 100%
  สามารถอัพเดทเป็นสองภาษา ได้
  ระบบอีเมล์ มี
  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ฟรี
  โลโก้ ภาพกราฟฟิกในเว็บไซต์ ฟรี


 • Businees
  Free 1 domain

  สำหรับธุรกิจขนาดกลาง *
  เว็บไซต์ 20 หน้า
  hosting 1000 MB
  Unlimited Bandwidth
  บริการอัพเดทข้อมูล (ฟรี แต่จำกัดครั้ง)
  รองรับ Respondsive Design
  รองรับ SEO 100%
  สามารถอัพเดทเป็นสองภาษา ได้
  ระบบอีเมล์ มี
  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ฟรี
  โลโก้ ภาพกราฟฟิกในเว็บไซต์ ฟรี


 • Ecommerce
  Free 1 domain

  สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช *
  เว็บไซต์ 20 หน้า
  hosting 1000 MB
  Unlimited Bandwidth
  บริการอัพเดทข้อมูล (ฟรี แต่จำกัดครั้ง)
  รองรับ Respondsive Design
  รองรับ SEO 100%
  สามารถอัพเดทเป็นสองภาษา ได้
  ระบบอีเมล์ มี
  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ฟรี
  โลโก้ ภาพกราฟฟิกในเว็บไซต์ ฟรี